แกลลอรี่

sq-sample26

View

ประชุมฝึกการพูดครั้งแรกของนายกฯ คนที่่ 49

sq-sample26

View

รวมบรรยากาศงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 48

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2479 - 3 กันยายน 66 ณ ห้องมาร์โค โปโล ภัตตาคารตูลู่

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2480 - 10 กันยายน 66 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2481 - 17 กันยายน 66 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2482 - 24 กันยายน 66 ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 3 ภัตตาคารตูลู่

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2483 - 1 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2484 - 8 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2485 - 15 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2486 - 22 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโอเปี้ยม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2487 - 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้องโอเปี้ยม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2488 - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโอเปี้ยม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2489 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโอเปี้ยม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2490 - 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2491 - 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2492 - 3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2493 - 10 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2494 - 17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2495 - 24 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2496 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Jewel Impress ต.ช้างเผือก อ

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2497 - 7 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2498 - 14 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2499 - 21 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2500 - 28 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2500 - 28 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2501 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

sq-sample26

View

การประชุมฝึกการพูดของสโมสรฯ ครั้งที่ 2502 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.