ห้องเกียติยศประจำสัปดาห์

ห้องเกียติยศประจำสัปดาห์
2478 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 27 ส.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2479 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 3 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2480 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 10 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2481 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 17 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2482 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 24 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2483 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 1 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2484 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 8 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2485 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 15 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2486 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 22 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2487 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 29 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2488 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 5 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2489 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 12 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2490 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 19 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2491 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 26 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2492 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 3 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2493 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 10 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2494 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 17 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2495 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 24 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2496 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 31 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2497 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 7 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2498 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 14 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2499 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 21 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2500 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 28 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2501 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 4 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
2502 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 11 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
2503 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 18 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
2504 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 25 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.