ห้องเกียติยศประจำสัปดาห์

ห้องเกียติยศประจำสัปดาห์
2478 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 27 ส.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2479 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 3 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2480 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 10 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2481 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 17 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2482 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 24 ก.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2483 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 1 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2484 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 8 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2485 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 15 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2486 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 22 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2487 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 29 ต.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2488 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 5 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2489 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 12 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2490 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 19 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2491 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 26 พ.ย. 2566 คลิกตรงนี้
2492 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 3 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2493 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 10 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2494 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 17 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2495 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 24 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2496 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 31 ธ.ค. 2566 คลิกตรงนี้
2497 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 7 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2498 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 14 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2499 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 21 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2500 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 28 ม.ค. 67 คลิกตรงนี้
2501 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 4 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
2502 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 11 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
2503 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 18 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
2504 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 25 ก.พ. 67 คลิกตรงนี้
2505 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 3 มี.ค. 67 คลิกตรงนี้
2506 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 10 มี.ค. 67 คลิกตรงนี้
2507 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 17 มี.ค. 67 คลิกตรงนี้
2508 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 24 มี.ค. 67 คลิกตรงนี้
2509 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 31 มี.ค. 67 คลิกตรงนี้
2510 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 7 เม.ย. 67 คลิกตรงนี้
2511 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 14 เม.ย. 67 คลิกตรงนี้
2512 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 21 เม.ย. 67 คลิกตรงนี้
2513 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 28 เม.ย. 67 คลิกตรงนี้
2516 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 19 พ.ย. 67 คลิกตรงนี้
2517 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 26 พ.ย. 67 คลิกตรงนี้
2518 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 2 มิ.ย. 67 คลิกตรงนี้
2519 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 9 มิ.ย. 67 คลิกตรงนี้
2520 ผู้พูดดีเด่นประจำสัปดาห์ 16 มิ.ย. 67 คลิกตรงนี้
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.