ข่าวประชาสัมพันธ์

03
มี.ค.
67
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ครอบครองปรปักษ์.. การลักอสังหาริมทรัพย์แบบชอบด้วยกฎหมาย
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ (ผ่านระบบ Zoom) ในหัวข้อ ครอบครองปรปักษ์.. การลักอสังหาริมทรัพย์แบบชอบด้วยกฎหมาย โดย อ.พิทยาณ์ ภูพันธ์สัมฤทธิ์ ....
อ่านเพิ่มเติม
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.