18 เม.ย. 67
ประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์แล้ว!

ในที่สุดก็ทราบผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสโมสรฯ ออกมาแล้ว ประกาศให้ทราบตามเอกสารเลยครับ (โปรดคลิกที่ภาพ/เอกสารด้านล่าง เพี่อดูภาพขยายใหญ่)

OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.