เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า

"คติพจน์ ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่"

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพูดประจำสัปดาห์

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

"เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า"

ปีที่ 49 ครั้งที่ 2521 การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 -18:00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 086-180-3440

และ Zoom Meeting ID: 251-808-0100

15.00 น. (5 นาที) เปิดประชุมประจำสัปดาห์โดยนายกสโมสรฯ ศศิวิมล ศรีถาวร
15.05 น. (5 นาที) พิธีกรดำเนินรายการ ธัญวรัตน์ มณีพรรณ์
15.10 น. (15 นาที) ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน
15.25 น. (15 นาที) ผู้ประเมินการฝึกพูดแบบฉับพลัน
15.40 น. (5 นาที) 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก
15.45 น. (3 นาที) 3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข
15.50 น. (5 นาที) ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน
15.55 น. (15 นาที) พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยศัย (15 นาที)
16.10 น. รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว
ลำดับที่ ผู้ฝึกการพูด บทที่ เวลา ผู้ประเมินเฉพาะตัว เวลา
1 รมิตา ทิพย์รัตน์ บทที่ 4 7 4
17.00 น. (20 นาที) ผู้ประเมินทั่วไป
17.20 น. (5 นาที) รายงานการใช้ภาษา
รายงานเวลา
รายงานคำฟุ่มเฟือย
17.35-18.00 น. แจ้งผลการฝึกพูดและปิดการประชุม ศศิวิมล ศรีถาวร
(หมายเหตุ) รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.