เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า

"คติพจน์ ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่"

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพูดประจำสัปดาห์

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

"เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า"

ปีที่ 49 ครั้งที่ 2518 การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 -18:00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 086-180-3440

และ Zoom Meeting ID: 251-808-0100

15.00 น. (5 นาที) เปิดประชุมประจำสัปดาห์โดยนายกสโมสรฯ ศศิวิมล ศรีถาวร
15.05 น. (5 นาที) พิธีกรดำเนินรายการ สัมพันธ์ โยธกุลสิริ
15.10 น. (15 นาที) ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
15.25 น. (15 นาที) ผู้ประเมินการฝึกพูดแบบฉับพลัน ดารณี คงมั่น
15.40 น. (5 นาที) 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก เรื่อง.. "อยู่ร่วมกับเพื่อนสนิทที่ชื่อ..โควิด" กรกฎ ทิพย์รัตน์
15.45 น. (3 นาที) 3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข เรื่อง...(ยังไม่ได้แจ้ง) ลัดดา อัศรานุรักษ์
15.50 น. (5 นาที) ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน ดวงแข แซ่ตั้ง
15.55 น. (15 นาที) พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยศัย (15 นาที)
16.10 น. รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว
ลำดับที่ ผู้ฝึกการพูด บทที่ เวลา ผู้ประเมินเฉพาะตัว เวลา
1 ปภังกร พิชัย บทที่ 1 5 บุญลือ เผือกผ่อง 4
2 รมิตา ทิพย์รัตน์ บทที่ 3 7 ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม 4
3 รัตนาภรณ์ ทรงกูล บทที่ 4 7 ทัศนา สลัดยะนันท์ 4
17.00 น. (20 นาที) ผู้ประเมินทั่วไป เสน่ห์ คำวินิจ
17.20 น. (5 นาที) รายงานการใช้ภาษา ภานุมา กิตติวรรณ
รายงานเวลา
รายงานคำฟุ่มเฟือย
17.35-18.00 น. แจ้งผลการฝึกพูดและปิดการประชุม ศศิวิมล ศรีถาวร
(หมายเหตุ) รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.