เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า

"คติพจน์ ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่"

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพูดประจำสัปดาห์

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

"เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า"

ปีที่ 49 ครั้งที่ 2505 การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 -18:00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 086-180-3440

และ Zoom Meeting ID: 251-808-0100

15.00 น. (5 นาที) เปิดประชุมประจำสัปดาห์โดยนายกสโมสรฯ ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ์
15.05 น. (5 นาที) พิธีกรดำเนินรายการ ปราณี วิริยะสุธี
15.10 น. (15 นาที) ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน สุกัญญา เนียมลาภเนื่อง
15.25 น. (15 นาที) ผู้ประเมินการฝึกพูดแบบฉับพลัน เสน่ห์ คำวินิจ
15.40 น. (5 นาที) 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก
15.45 น. (3 นาที) 3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข ธัญวรัตน์ มณีพรรณ์
15.50 น. (5 นาที) ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน รัตนาภรณ์ ทรงกูล
15.55 น. (15 นาที) พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยศัย (15 นาที)
16.10 น. รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว
** ไม่พบข้อมูล **
พิทยาณ์ ภูพันธ์สัมฤทธิ์ 16.30 น. (20 นาที) บรรยายพิเศษ เรื่อง.. "ครอบครองปรปักษ์.. การลักอสังหาริมทรัพย์แบบชอบด้วยกฎหมาย" (ขยายเวลาเป็น 30 นาที)
17.00 น. (20 นาที) ผู้ประเมินทั่วไป
17.20 น. (5 นาที) รายงานการใช้ภาษา
รายงานเวลา
รายงานคำฟุ่มเฟือย
17.35-18.00 น. แจ้งผลการฝึกพูดและปิดการประชุม ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ์
(หมายเหตุ) รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.