เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า

"คติพจน์ ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่"

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพูดประจำสัปดาห์

สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

"เพื่อการฟัง การคิด และ การพูดที่ดีกว่า"

ปีที่ 49 ครั้งที่ 2526 การประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 -18:00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามโทร. 086-180-3440 (ศศิวิมล)

และ Zoom Meeting ID: 251-808-0100

15.00 น. (5 นาที) เปิดประชุมประจำสัปดาห์โดยนายกสโมสรฯ ศศิวิมล ศรีถาวร
15.05 น. (5 นาที) พิธีกรดำเนินรายการ ธมกร คล้ายทิพย์
15.10 น. (15 นาที) ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน วรเดช มโนสร้อย
15.25 น. (15 นาที) ผู้ประเมินการฝึกพูดแบบฉับพลัน ดารณี คงมั่น
15.40 น. (5 นาที) 5 นาที มีสาระดี ๆ มาฝาก
15.45 น. (3 นาที) 3 นาที แห่งความหรรษานำพาความสุข
15.50 น. (5 นาที) ปฏิคมแนะนำผู้มาเยือน ธัญญรัตน์ แสนสุริวงศ์
15.55 น. (15 นาที) พักการประชุม ดื่มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยศัย (15 นาที)
16.10 น. รายการฝึกการพูดแบบเตรียมตัว
ลำดับที่ ผู้ฝึกการพูด บทที่ เวลา ผู้ประเมินเฉพาะตัว เวลา
1 บุษกร ภิระบรรณ บทที่ 5 7 4
17.00 น. (20 นาที) ผู้ประเมินทั่วไป วิรัช พัฒนาภรณ์
17.20 น. (5 นาที) รายงานการใช้ภาษา
รายงานเวลา
รายงานคำฟุ่มเฟือย
17.35-18.00 น. แจ้งผลการฝึกพูดและปิดการประชุม ศศิวิมล ศรีถาวร
(หมายเหตุ) รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
OFFICE CALL 086-180-3440
สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
23 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, ถ.ห้วยแก้ว, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50000
Tel: 086-180-3440
Opening Hours: 3pm - 6pm

© 2023. All rights reserved.